List of active policies

Name Type User consent
Oświadczenie Site policy All users

Summary

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z zapisami oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Full policy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, email, data urodzenia i/lub PESEL i/lub RAU (w zależności od rodzaju wymaganych danych w konkretnym procesie operacyjnym) w celu zalogowania się do Platformy, a dalej w celu prowadzenia przez Osobę odpowiedzialną (Szkoleniowca) za przeprowadzenie Wydarzenia szkoleniowego oraz udziału w elektronicznych przygotowaniach do certyfikacji Szkoleń.